Mobilné odberové miesta AG testovanie

iMOM Retro Považská Bystrica a iMOM BUS Púchov

iMOM Cooltajner/Retro Považská Bystrica
Odberové hodiny: pondelok - sobota | 08.00 - 12.00 a pondelok - piatok | 15.00 - 16.00 (AG testovanie)
(v čase 08.00 - 09.30 výhradne s rezerváciou, v iný čas aj bez rezervácie)
Telefonický kontakt počas odberov: 0907 528 524
Adresa: Odborov 245, 017 01 Považská Bystrica (GPS: 49.121546, 18.432782)
Modul modrého lodného kontajnera pri Dome kultúry OZK
Cena testu: 5,90 eur

iMOM BUS Púchovská jašterka Púchov
Odberové hodiny: pondelok, streda a piatok | 08.00 - 09.30 (AG testovanie)
(v čase 08.00 - 09.00 výhradne s rezerváciou, v iný čas aj bez rezervácie)
Adresa: Športovcov, 020 01 Púchov (GPS: 49.118667, 18.319552)
Autobus MHD Púchovská jašterica na parkovisku pri štadióne  
Cena testu: 5,90 eur