Kultúrne centrum Cooltajner

KC Cooltajner je prvé nezávislé kultúrno-komunitné centrum v Považskej Bystrici v bývalej bábkovej sále Domu kultúry OZK, ktorá založilo občianske združenie s rovnakým názvom v apríli roku 2019. Financované je výhradne z darov, grantov súkromných spoločností a vďaka Fondu na podporu umenia, ktorý kultúrne podujatia v KC Cooltajner podporil z verejných zdrojov.
 
COOLTAJNER je kultúrno-komunitný projekt, ktorý vznikol v roku 2015. Na počiatku stál nápad Moniky Bandúrovej, ktorá chcela oživiť život v meste aspoň počas letných mesiacov. Spoločne s Tomášom Bořutom, Ivanou Semančíkovou a Jozefom Šujakom v máji 2015 formovali prvotný náčrt kultúrno-spoločenského leta v Považskej Bystrici. 
 
Hneď počas júla a augusta toho istého roku sa v Cooltajneri podarilo zorganizovať viac ako 60 najrôznejších podujatí s návštevnosťou viac ako 6000 divákov. Od svojho začiatku sa v Cooltajneri uskutočnilo viac ako 600 podujatí, ktoré si nenechalo ujsť takmer 50 tisíc návštevníkov. Projekt má silný kultúrny a komunitno-spoločenský rozmer, sieťuje šikovných a zručných ľudí v meste, spoločne s lokálnymi firmami, dobrovoľníkmi a ďalšími organizáciami.
 

www.cooltajner.sk