Kontakt

Nájdete nás na nových stránkach www.koridor.sk.

RETRO WORLD s.r.o.

Mobil: 0907 528 524
E-mail: info@retro-px.sk
Web: www.retro-px.sk
Facebook: fb.com/RetroMusicCoffee

Fakturačné údaje

Retro World s.r.o.,
  zapísaná na Okr. súde Trenčín, odd. Sro, vl.č.31830/R 
CEO & konateľ: Tomáš Bořuta, MBA
Jesenského 258/5 017 01 Považská Bystrica
IČO: 48223701
DIČ: 2120095263
IČ DPH: SK2120095263