Antigénové MOM Retro: Dôležité informácie | otázky & odpovede

24.02.2021 12:00

Prinášame niekoľko odpovedí na najčastejšie otázky, s ktorými sa na nás v súvislosti s antigénovým testovaním v MOM Retro obraciate.

MOM Retro, Robotnícka, Považská Bystrica - modul modrého kontajnera pri Dome kultúry OZK

Kedy sa testuje?

 • Antigénové testovanie poskytujeme 7 dní v týždni: Pondelok - nedeľa, vždy v rovnakom čase 9:30 - 13:30 a 14:00 - 18:00.
 • Posledný odber vykonávame 20 minút pred obednou prestávkou a záverečnou, čiže o 13:10 a 17:40.
 • Odbavujeme objednaných aj neobjednaných záujemcov o antigénové vyšetrenie na Covid-19.

Ako sa na test objednať?

 • Objednať sa môžete bezplatne na stránke www.korona.gov.sk - výber MOM Retro World, Robotnícka, Považská Bystrica.
 • V prípade antigénového testovania je pre nás v MOM Retro podstatný deň, na ktorý ste sa objednali, nie čas, ktorý vám prišiel v SMS správe. Keďže doteraz nie je sfunkčnená možnosť výberu presného času, môžete so svojou rezerváciou prísť kedykoľvek v daný deň, ako vám to vyhovuje (upozorňujeme, že toto platí v MOM Retro, o prevádzkových špecifikách ostatných MOM sa treba informovať u daného poskytovateľa).
 • Objednaní občania sú vybavovaní prednostne. 
 • Rovnako sú prednostne vybavovaní ľudia s ťažkým zdravotným hednikepom, a to aj bez rezervácie.

Čo ak som šofér z povolania alebo cestujem do zahraničia?

 • Šoférov z povolania vybavujeme aj bez rezervácie, vzhľadom na nemožnosť predvídať služobnú cestu do zahraničia.
 • Šoférom na požiadanie vystavujeme trojjazyčné papierové cetrifikáty (slovenčina, angličtina, nemčina), potvrdzujeme aj nimi prinesené tlačivá, ktorých potvrdenie vyžadujú iné štáty. Na výsledok si treba počkať zhruba 15 minút pri odberovom mieste. 
 • Certifikáty vystavujeme na požiadanie aj iným občanom, ktorí ich potrebujú pre svoju cestu do zahraničia.

Ako je to s výsledkami testu? Stačí mi SMS?

 • Výsledok testu sa štandardne zasiela všetkým testovaným SMS správou cez bránu Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá má relevanciu ako papierový certifikát. 
 • V SMS je uvedené Vaše meno, priezvisko, dátum odberu, covid pass a výsledok. Papierové certifikáty nie sú nevyhnutné a SMS správy uznávajú zdravotnícke zariadenia, školy, úrady či zamestnávatelia.

Čo keď mi nepríde SMS správa?

 • Poskytujeme telefonickú podporu v prípade, že štátny rezervačný systém nedoručí správu s výsledkom. 
 • Váš test, vykonaný v posledných 24 hodinách v MOM Retro, dohľadáme a v prípade potreby vystavíme papierový certifikát. 
 • Telefonická podpora je dostupná v čase odberových hodín na čísle 0907 528 524.
 • Rezervácie cez telefón nerobíme. 

Kedy býva v MOM Retro najmenej ľudí?

 • Najmenej záujemcov sa na test dostavuje v utorok, stredu a vo štvrtok. Naopak, najväčší nápor je v piatok a nedeľu.
 • Počas dňa je najviac záujemcov v čase od 9:30 do 10:30 a od 14:00 do 14:30.
 • Odporúčame prísť na odber v čase sedla pre čo najrýchlejšie odbavenie. 

Ako postupovať, keď sa na test nemôžem dostaviť?

 • Ak ste sa zarezervovali na termín, ktorý Vám nevyhovuje alebo sa naň neviete dostaviť, odporúčame Vám rezerváciu zrušiť.
 • Zrušenie alebo zmenu rezervácie môžete vykonať na stránke www.korona.gov.sk pod "úpravou alebo overením požiadavky".
 • Nevyužitý termín bez zrušenia rezervácie Vám v systéme znemožní objednávanie na najbližšie 3 dni, z dôvodu neuzavretia termínu výsledkom testu.

Robíte aj PCR testy?

 • MOM Retro vykonáva výhradne antigénové testy. PCR testy vykonáva MOM Cooltajner hneď vedľa v žltom kontajneri.
 • Rozdiel je, že AG test môžete absolvovať bez obmedzení, na PCR test hradený z verejného zdravotného poistenia má občan nárok dvakrát za mesiac. Na takýto test musí byť občan prihlásený cez stránku korona.gov.sk alebo cez svojho obvodného lekára.
Všetky tieto informácie sa týkajú výhradne MOM Retro. Ostatné MOM môžu mať vlastné špecifkácie, o ktorých sa treba informovať na konkrétnom MOM.
 

Čo je dôležité pred samotným testom dodržať:

 1. Pred odberom minimálne hodinu: nefajčite, neumývajte si zuby, nevyplachujte si ústnu dutinu, neaplikujte si sprej do nosa. 
 2. Po príchode k odbernému miestu dbajte pokynov na informačných tabuliach a pokynov personálu.
 3. Majte neustále prekryté dýchacie cesty (ústa aj nos).
 4. Dodržujte rozostupy aspoň 2 metre.
 5. Pred testom si vysmrkajte nos.
 6. Vydezinfikujte si ruky pripravenou dezinfekciou. 
 7. Pripravte si svoj občiansky preukaz alebo svoj covid pass (9-miestny unikátny kód).
 8. Ak čakáte na vydanie papierového certifikátu s výsledkami, aj počas čakania dodržujte body 3 a 4.
 9. Buďte prosím ohľaduplný(-á) a trpezlivý(-á), odberové tímy sa snažia robiť maximum pre to, aby ste boli čo najskôr vybavený(-á).
 10. Antigénový test je vhodné opakovať po 4 až 5 dňoch.