FAQ: Najčastejšie otázky a odpovede ohľadom PCR+AG testovania

23.10.2021 12:00

Aktualizácia 2.11.2021: K najčastejším otázkam ohľadom PCR a antigénového testovania ponúkame nasledujúce odpovede:

1. Kedy mám nárok na bezplatný PCR test?

Na bezplatný PCR test majú nárok občania, ktorí sú na test indikovaní. Medzi indikácie patrí: 

  • kontakt s pozitívnou osobou, 
  • príznaky akéhokoľvek respiračného ochorenia (napríklad horúčka, kašeľ, nádcha, strata chuti alebo čuchu, zvracanie alebo hnačka a podobne...), 
  • potreba vykonia PCR testu pred plánovanou operáciou alebo nástupom na kúpeľnú liečbu, 
  • pozitívny antigénový test,
  • ukončenie karantény pre neočkovaných občanov, ktorí sa po návrate na Slovensko zaregistrovali v e-hranici,
  • na test Vás odporučí ošetrujúci lekár alebo verejný zdravotník,

2. Ako sa na PCR test objednať?

Na bezplatný PCR test sa treba vopred objednať prostredníctvom formulára na stránke korona.gov.sk, kde vyplníte všetky požadované údaje. Následne Vám prídu dve SMS správy: Prvá potvrdí registráciu Vašej požiadavky, druhá Vám po kontrole triážnym zdravotníkom NCZI oznámi miesto, dátum a čas Vášho prideleného termínu bezplatného PCR testu. Na test je potrebné sa dostaviť v presne stanovený termín, aby sa zbytočne netvorili pred odberným miestom rady, a zároveň z dôvodu, že vzorky v stanovený čas odváža šofér do príslušného laboratória na vyhodnotenie. Zmeškaním prideleného termínu občan riskuje, že mu test nebude vykonaný, pretože premešká čas zvozu vzoriek.

Na bezplatný PCR test sa dá prísť aj bez objednania, avšak výhradne s výmenným lístkom od lekára, na ktorom je stanovená požiadavka na vyšetrenie PCR testom - tento výmenný lístok odovzdá pracovníkom odberného miesta. Občan bez objednávky sa však musí riadiť pokynmi zamestnancov odberového miesta a umožniť prednostné odbavenie objednaných občanov.

3. Mal som kontakt s pozitívnou osobou. Ako postupovať?

V prvom rade treba zhodnotiť, aký kontakt s pozitívnym ste mali. Či rizikový - úzky kontakt, alebo bežný. Presný popis nájdete tu>>>. Ak ste mali kontakt úzky, treba sa zaregistrovať podľa návodu v bode 2. Úrad verejného zdravotníctva Vám podľa kapacít na odberných miestach pridelí termín na piaty deň od kontaktu s pozitívnym (táto doba je nevyhnutná z dôvodu prípadnej inkubačnej doby choroby). Následne podstúpite bezplatný PCR test a až do obdržania výsledku je nevyhnutné dodržať karantému. V prípade negatívneho výsledku Vaša karanténa končí.

4. Čo potrebujem, keď prídem na odberné miesto? Ako postupovať?

Už pred odchodom z domova na odberné miesto je nevyhnutné, aby ste aspoň dve hodiny pred odberom nejedli, pokiaľ možno nepili, nefajčili, nečistili si zuby, nepoužívali ústnu vodu či nosné spreje.

Ak Vám prišla rezervácia na PCR test prostredníctvom SMS správy, stačí si pripraviť na overenie svojej totožnosti meno, priezvisko a rok narodenia, v prípade vyžiadania pracovníkov odberného miesta aj preukaz totožnosti. V prípade, že objednaní nie ste, ale prídete na PCR test s výmenným lístkom od lekára, odovzdáte pri evidencii pracovníkovi odberného miesta výmenný lístok spolu s dokladom totožnosti na vykonanie registrácie.

5. Do akého času prídu výsledky po odbere?

Štandardne sa výsledky, podľa informácií uvedených v rezervačnej SMS správe, zasielajú občanom formou SMS správy najneskôr do 96 hodín. Náš zmluvný diagnostický partner Unilabs Slovensko sa však všetky výsledky snaží doručiť občanom najneskôr do 48 hodín od odberu. Táto doba sa však môže predĺžiť v prípade zhoršenej epidemickej situácie a zvýšeným zaťažením laboratória.

V prípade občanov, ktorí podstúpili PCR test ako samoplatci alebo v rámci predoperačného vyšetrenia PCR testom, sa výsledok doručuje najneskôr do nasledujúceho dňa do večera od samotného odberu. Čiže, čas doručenia by nemal presiahnuť 36 hodín. Príklad: Ak absolvujete predoperačný PCR test v utorok doobeda, výsledok formou SMS správy Vám príde najneskôr v stredu večer.

6. Kedy teda prísť na test, ak idem na operáciu?

Občanom dôrazne odporúčame, aby si ustriehli termín odberu. Ten je ideálne vykonať aspoň dva dni pred nástupom na hospitalizáciu. Ak nastupujete do nemocnice v stredu, je žiadúce prísť na odber už v pondelok. Ak nastupujete hospitalizáciu v utorok, odporúčame odber už v sobotu. Napriek prioritizácii občanov s plánovaným zákrokom nevieme z logistických dôvodov zaručiť, že výsledok testu bude testovanému doručený už v deň, kedy bol odber vykonaný. 

7. Kde sa vyhodnocujú PCR testy vykonané na Vašich odberných miestach?

PCR testy vykonané na iMOM Retro/Cooltajner Považská Bystrica a iMOM BUS Púchov vyhodnocuje náš zmluvný diagnostický partner Unilabs Slovensko s. r. o. vo svojom špecializovanom laboratóriu v Ružobmerku. 

8. Ako postupovať, keď potrebujem PCR test do zahraničia v cudzom jazyku?

PCR testy pre účely cestovania do zahraničia nespadajú pod indikáciu na bezplatné vyšetrenie. Občan sa tak musí objednať ako samoplatca. Na našich odberných miestach tak môžete urobiť prostredníctvom stránky www.lab.online, kde si vyberiete miesto, dátum, čas a spôsob odberu. Výsledok je zasielaný formou linku na PDF dokument s certifikátom, a to v slovenčine a angličtine, najneskôr do večera nasledujúceho dňa. Cena za tento test sa pohybuje na úrovni 50 eur.

9. Kedy mám nárok na bezplatný antigénový test?

Od 1. júla bolo bezplatné antigénové testovanie zrušené a vykonanie antigénového testu je spoplatnené. AG testy v súčasnosti poskytujú z nariadenia ministerstva zdravotníctva vybrané nemocnice, ktoré zásobujú testami štátne hmotné rezervy a cenu majú určenú v sume 5 eur. Antigénové testovanie ponúkajú aj ďalšie súkromné odberné miesta, ktoré však testy zo štátnych rezerv nedostávajú, a preto aj výšku poplatku nastavujú vo vlastnej réžii. Na našich odberných miestach je momentálne suma za antigénový test vo výške 5,90 eur.

Pamätajte prosím, že v prípade podozrenia na akékoľvek respiračné ochorenie máte nárok na bezplatný PCR test, ktorý má rozsiahlejší záchyt ako antigénový test, preto odporúčame, aby ste v takomto prípade zvolili samoizoláciu a objednali sa na vyšetrenie podľa návodu v bode 2.

10. Akú dobu platí antigénový test?

Platnosť antigénového testu si treba sledovať, pretože sa pre rôzne účely líši. Pre náštevu lekára je platnosť štandardne 24 hodín od vykonania, pokiaľ si lekár neurčí inak. Pre návštevu podujatia či prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne) v režime OTP je platnosť 48 hodín. Upozorňujeme však, že na základe častých zmien vyhlášok ÚVZ SR podľa epidemickej situácie za tieto informácie neručíme, a treba si ich dôsledne overiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva alebo na stránke ÚVZ SR. Určite však v týchto dňoch neplatí, že sa môžete vykonaným antigénovým testom preukazovať týždeň či dva, ako tomu bolo počas plošných testovaní na jeseň a v zime minulý rok.

11. Ako sa vyhnúť plateniu za testy?

V súčasnosti sa ponúkajú tri možnosti: máte absolvované kompletné očkovanie proti ochoreniu covid-19 (objednať sa môžete tu>>), alebo máte nejakú indikáciu, kedy máte možnosť absolvovať bezplatný PCR test (otázka a odpoveď č. 1.), alebo ste prekonali ochorenie covid-19, od ktorého však neubehlo viac ako 180 dní.

12. Čo mám robiť, ak obdržím správu s pozitívnym výsledkom testu?

V prvom rade ostaňte doma v karanténe a bezodkladne kontaktuje svojho všeobecného lekára, aby bol informovaný o Vašom zdravotnom stave a prípadne zvážil nasadenie liečby. Ďalej sa riaďte pokynmi svojho lekára a pokynmi uvedenými tu>>> Viac než vhodné je kontaktovať všetky osoby, s ktorými ste mali úzky kontakt (bod 3), a informovať ich o daných skutočnostiach, aby sa mohli registrovať na bezplatný PCR test (bod 2).