Improvizačný večer už túto sobotu!

31.01.2015 19:30

Retro Music & Coffee a divadelní nadšenci

Vás pozývajú na

2.kolo FAŠIANGOVEJ IMPROLIGY

Miesto: Retro Music & Coffee, Považská Bystrica ( v Dome kultúry)
Registrácia  tímov: 31. 1. 2015 od 19:30
Začiatok Improligy: 31. 1. 2015 o 19:45

Čo je Improliga?

Improliga je súťaž v divadelnej improvizácii tímov podľa vopred určených pravidiel. Súťaž prebieha vo viacerých kolách, na témy stanovené divákmi.

Pravidlá:

  1. Súťažiť  môžu trojčlenné tímy zaregistrované pred začiatkom Improligy. ( Pripravte si výstižný názov, prosím. Čím besnejší, tým lepší. )
  2. Témy improvizácie pred začiatkom súťaže napíšu diváci na lístok. Téma sa vždy musí skladať z prídavného mena a podstatného mena ( napr. „anjelská trpezlivosť“ alebo „hysterická učiteľka“). Tému pre súťažiaci tím žrebuje predseda poroty.
  3. Súťažiť sa bude v troch kolách: 4. kolo: SMRŤ V JEDNEJ MINÚTE – tím improvizuje na danú tému jednu minútu. Do konca minúty musia všetci členovia tímu „umrieť“. Ostatné tri kolá na rovnaké tematické okruhy.
  4. Improvizácie bude hodnotiť porota v zatiaľ tajnom zložení.
  5. Hlavne to neberte príliš vážne ;-)

Cena pre víťazný tím: voucher na konzumáciu v Retre v hodnote 20 eur.