Od 16. augusta platí nový covid automat: Takto ovplyvní návštevníkov Retra

16.08.2021 08:00

Vážení zákazníci, 16. augusta 2021 vstúpil do platnosti nový covid automat. Vzhľadom na možnú tretiu vlnu pandémie môže priniesť v najbližších týždňoch viaceré obmedzenia. Prinášame prehľad, ako bude Retro fungovať podľa nových pravidel.

V prvom rade musíme zdôrazniť, že aj keď veľmi neradi, v prípade zhoršujúcej sa situácie bude Retro postupne otvorené pre vybraný okruh zákazníkov, aby sme nemuseli dospieť do fázy, že budeme znova (likvidačne) zavretí úplne. 

Rešpektujeme slobodné rozhodnutie každého občana v prístupe k testovaniu či očkovaniu, no už dopredu prosíme, aby boli rešpektované aj naše práva na slobodné vykonávanie našej pracovnej činnosti (a aby sme v prípade zhoršenia situácie vôbec nejakú pracovnú činnosť vykonávať mohli).

V každom ohľade sa však budeme snažiť, aby bola prevádzka otvorená pre čo najširší okruh návštevníkov čo najdlhšie. Už vopred ďakujeme za vašu ohľaduplnosť, že rešpektujete nariadenia vyplývajúce z nového covid automatu a inštrukcií obsluhujúceho personálu. Váš Retro tím

Pravidlá podľa nového covid automatu pre gastrozariadenia:

(prehľad covid-automatových možností a nami zvolený režim)

1. Zelená fáza

 • Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia.
 • OTP: bez obmedzenia.
 • Základ: bez obmedzenia (vstup umožnený všetkým zákazníkom bez ohľadu na test, prekonanie covidu či očkovanie). - v tomto režime bude Retro otvorené

2. Oranžová fáza

 • Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení.
 • OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení (vstup do prevádzky a na terasu umožnený len očkovaným, s potvrdením o prekonaní covidu od lekára a osobám s testom - v prípade AG testu nie starším ako 48 hodín, v prípade PCR nie starším ako 72 hodín od vykonania odberu). - v tomto režime bude Retro otvorené
 • Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien.

3. Červená fáza

 • Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení.
 • OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení (vstup do prevádzky a na terasu umožnený len očkovaným, s potvrdením o prekonaní covidu od lekára a osobám s testom - v prípade AG testu nie starším ako 48 hodín, v prípade PCR nie starším ako 72 hodín od vykonania odberu). - v tomto režime bude Retro otvorené
 • Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

4. Bordová fáza

 • Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení (vstup do prevádzky a na terasu umožnený len očkovaným oosbám). - v tomto režime bude Retro otvorené
 • OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz), terasy 2 metre rozstupy medzi stolmi, otvorených minimálne 50 % stien.
 • Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

5. Čierna fáza

 • Kompletne zaočkovaní: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).
 • OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).
 • Základ: okienkový predaj (všetkých zákazníkov bez ohľadu na test, prekonanie covidu či očkovanie). - v tomto režime bude Retro otvorené
Počas rôznych režimov prevádzky však obslúžime všetkých zákazníkov, v prípade zhoršujúcej sa situácie však budú  zákazníci bez testu či očkovania obslúžení len formou okienkového predaja, čiže svoje nápoje si budú môcť vziať mimo priestorov prevádzky tzv. na "stojáka". Vopred vám ďakujeme za Vašu ohľaduplnosť a pochopenie. Váš Retro tím.