Vianočná improliga zaručí skutočne šťastné a veselé: Nezmeškajte to!

27.12.2014 17:00

Retro Music & Coffee a divadelní nadšenci

Vás pozývajú na

1.kolo VIANOČNEJ IMPROLIGY

Miesto: Retro Music & Coffee, Považská Bystrica ( v Dome kultúry)
Registrácia  tímov: 27. decembra od 16:45 do 17:00
Začiatok Improligy: 27. decembra o 17.00

Čo je Improliga?

Improliga je súťaž v divadelnej improvizácii tímov podľa vopred určených pravidiel.  Tieto prvé sú easy-peasy. Ak sa to ujme, bude horšie. Súťaž prebieha vo viacerých kolách, na témy stanovené divákmi.

Pravidlá:

  1. Súťažiť  môžu trojčlenné tímy zaregistrované pred začiatkom Improligy. ( Pripravte si výstižný názov, prosím. Čím besnejší, tým lepší. )
  2. Témy improvizácie pred začiatkom súťaže napíšu diváci na lístok. Téma sa vždy musí skladať z prídavného mena a podstatného mena ( napr. „anjelská trpezlivosť“ alebo „hysterická učiteľka“). Tému pre súťažiaci tím žrebuje predseda poroty.
  3. Súťažiť sa bude v troch kolách:
  1. kolo: JEŽIŠKO – tím dostane okrem témy aj rekvizitu, ktorú musí v improvizácii využiť. ( 3 min. príprava / 3 min. impro)
  2. kolo: JUHOAMERICKÁ TELENOVELA – tím na danú tému improvizuje v štýle úžasných  juhoamerických telenoviel ( 3 min. príprava/ 3 min. impro)
  3. kolo: STÍHAČKA – na vybranú tému začína hrať jeden tím. Po signále predsedu poroty pokračuje ďalší tím tou vetou a v tej situácii, kde predchádzajúci tím skončil.
  4. kolo: SMRŤ V JEDNEJ MINÚTE – tím improvizuje na danú tému jednu minútu. Do konca minúty musia všetci členovia tímu „umrieť“.

4.  Improvizácie bude hodnotiť porota v zatiaľ tajnom zložení.

5. Hlavne to neberte príliš vážne ;-)

Cena pre víťazný tím: voucher na konzumáciu v Retre v hodnote 20 eur. Všetkým súťažiacim podávame počas predstavenia kofolu zdarma.