Zmeny v PCR testovaní: Občania už na bezplatný PCR test nepotrebujú výmenný lístok vo fyzickej podobe

11.07.2022 15:00

NCZI pristúpilo k zmene indikácie na bezplatný PCR test, občania už nebudú musieť chodiť k lekárovi po výmenné lístky – obdržia SMS alebo e-mail s termínom bezplatného testu.

Vzhľadom na rastúci počet infikovaných a nastupujúcu ďalšiu vlnu koronavírusu covid-19 došlo k zmenám k indikácii na bezplatný PCR test na mobilných odberových miestach.

Občania nad 60 rokov môžu stále o bezplatný test požiadať prostredníctvom stránky korona.gov.sk, v prípade mladších občanov bol však až dodnes nevyhnutnosťou výmenný lístok vo fyzickej papierovej podobe. To sa dnešným dňom mení a na bezplatný PCR test bude postačovať aj SMS alebo e-mailová správa so žiadosťou o PCR vyšetrenie.

Aký je postup?

V prípade, že sa u občana prejavujú príznaky respiračného ochorenia, môže požiadať o bezplatné PCR vyšetrenie na nový typ koronavírusu covid19, ktoré je hradené zo zdravotného poistenia.

V prípade podozrenia na toto ochorenie je potrebné, aby občan kontaktoval svojho praktického lekára a konzultoval svoj zdravotný stav. Lekár môže na základe vlastného uváženia prostredníctvom aplikácie Moje e-zdravie vystaviť občanovi žiadosť o bezplatný PCR test. O presnom termíne bude občan informovaný prostredníctvom SMS správy alebo e-mailom v závislosti, aké údaje si zadal do systému pri predošlom testovaní na ktoromkoľvek odberovom mieste.

Dokedy príde výsledok?

Po obdržaní správy s termínom bezplatného PCR testu stačí občanovi, aby sa na určený čas dostavil na pridelené odberové miesto, preukázal sa dokladom totožnosti a doručenou SMS správou alebo e-mailom. Následne mu bude test bezplatne vykonaný a výsledok z testu by mal obdržať opäť formou SMS správy alebo e-mailu do 24 hodín.

Kedy sa testuje?

Na integrovanom mobilnom odberovom mieste Cooltajner – Retro pri dome kultúry v Strojárenskej štvrti sa bezplatné PCR testy vykonávajú v pondelok až piatok, v čase od 08.00 do 09.30. Neskôr už PCR test nemožno vykonať, keďže vzorky sú zvážané do zmluvného laboratória spoločnosti Unilabs. V prípade samoplatcov sa testy vykonávajú v pondelok až piatok, v rovnakom čase, čiže od 08.00 do 09.30. Na takýto test sa treba vopred rezervovať prostredníctvom stránky lab.online.

Antigénové testovanie sa na iMOM Cooltajner – Retro vykonáva v pondelok až piatok od 08.00 do 12.00, na test nie je potrebné sa vopred objednať. V prípade potreby je možné zažiadať si o vystavenie papierového certifikátu v slovenčine, angličtine a nemčine. Cena vykonaného testu je 5 eur.